Mentaltest - hundens högskoleprov

Mentaltest - hundens högskoleprov.

Framtaget genom Jägarförbundet och Barbro Börjesson.

Ett inofficiellt prov som kan anpassas efter varje individ och provet görs på en korningsbana med olika momenten

-Hälsning o lek

-Lilla bytet

-Stora bytet

-Figurskogen

-Dumpe

-Skrammel

-Trumgubbe

-Släden

-Spöken

-Skottfasthet

Syftet är att efter provet veta mera om sin hund och vad den kan vara lämpad för och vad man kan behöva stärka o dämpa beroende på hur den reagerat och löst de olika problemen i de olika testsituationerna.

Vad man sen efter testet får fram på papper efteråt är olika känslor som man då utrycker i följande:

TILLGÄNGLIGHET - bemötande av främmande människor

JAKTKAMPLUST - lust att förfölja ett synligt byte & intresse för bytetSOCIAL KAMPLUST - Lust att kämpa med eller mot någon/någotTEMPERAMENT - Nyfiken

SKÄRPA - Förmåga att bli argFÖRSVARSLUST - Förmåga att besvara hotsignalerNERV-KONSTITUTION - Grundstressnivå, koncentrationsförmåga, avreaktionsförmågaHÅRDHET - Visad social status, självständighet

DÅDKRAFT - Förmåga att övervinna rädslaKONCENTRATION - Under och mellan testsituationerna

AVREAKTION - Förmåga att sänka stressnivån efter ett engagemang

SKOTTFASTHET - Reaktion vid skottlossning