Tiisha

Damisi's Ariana (Tiisha)


HD:A/A 

AD:ua   

DM: Clear

EOAD: Clear

Röd Vete

MH -beskriveno skottfast

BPH beskriven

Utställd med CK     

Mentaltestad Skottfast   

Haft en valpkull 2012 och är mormor till 1 valpkull på Operalidens kennel

Bor i Rottne

hemsida: www.thakawikennel.se