Damisi's Chekandino


Damisi's Chekandino (Otis)


F.3/8 2011-2019

HD: A/A

AD: UA

DM: Carrier

MH testad

Mentaltestad

Skottfast

Utställd 1 ggr Very Good

Godkänt anlagspår i viltspår