Damisi's Chipo


 

Damisi's Chipo (Atlas)

F.3/8 2011-2020

HD: B/B

AD: ua

DM: Carrier

MH testad

Mentaltestad

Skottfast

Utställd med CK o placering