Mentalitet

Mentalitet - en mycket viktig del i avelsarbetet

 

Våra valpkullar MH/BPH testas vid ca 1½ års ålder. Detta testet är officiellt och läggs in i SKK och viktigt så alla kan få del av resultatet. Testet är exakt lika för varje hund och kan redovisas i spindeldiagram för varje hund eller för hel kull. Detta testet är viktigt för oss uppfödare för här får vi en besked om vad är det för hundar vi föder upp, vad skiljer kullarna från varandra och finns det en röd tråd genom kullarna. Detta testet ingår vid köp av valp från oss.

 

Vi kommer också ha möjlighet att erbjuda våra valpköpare att gå mentaltest när hunden är ca 1 år - ett test jägarförbundet tagit fram genom Barbro Börjesson och kallas hundens högskoleprov. Det är inofficiellt o är anpassningsbart beroende efter varje hund. Här kan du få hjälp med att styra upp egenskaper och beteende och fortsätta med "rätt" träning. Samtidigt en kurs i mentalkunskap för hundägaren.