Mentaltest - hundens högskoleprov

Mentaltest - hundens högskoleprov.

Framtaget genom Jägarförbundet och Barbro Börjesson.

 

Ett inofficiellt prov som kan anpassas efter varje individ och provet görs på en korningsbana med olika momenten

 

-Hälsning o lek

-Lilla bytet

-Stora bytet

-Figurskogen

-Dumpe

-Skrammel

-Trumgubbe

-Släden

-Spöken

-Skottfasthet

 

Syftet är att efter provet veta mera om sin hund och vad den kan vara lämpad för och vad man kan behöva stärka o dämpa beroende på hur den reagerat och löst de olika problemen i de olika testsituationerna.

Vad man sen efter testet får fram på papper efteråt är olika känslor som man då utrycker i följande:

 

TILLGÄNGLIGHET   -  bemötande av främmande människor

 

JAKTKAMPLUST  -  lust att förfölja ett synligt byte & intresse för bytet

 

SOCIAL KAMPLUST  -  Lust att kämpa med eller mot någon/något

 

TEMPERAMENT    - Nyfiken

 

SKÄRPA   -   Förmåga att bli arg

 

FÖRSVARSLUST  -  Förmåga att besvara hotsignaler

 

NERV-KONSTITUTION    -  Grundstressnivå, koncentrationsförmåga, avreaktionsförmåga

 

HÅRDHET   -  Visad social status, självständighet

 

DÅDKRAFT   -   Förmåga att övervinna  rädsla

 

KONCENTRATION    -  Under och mellan testsituationerna

 

AVREAKTION  -   Förmåga att sänka stressnivån efter ett engagemang

 

SKOTTFASTHET  -  Reaktion vid skottlossning