MH

MH - mentalbeskrivning

 

MH är ett sätt att beskriva hundens beteende o mentala status som kommer till användning för både uppfödare, blivande  valpköpare eller hundägaren. MH beskrivningen är lika för alla raser och är officiellt och registreras i SKK.

MH beskriver de beteende och egenskaper som visat sig vara starkt ärftliga och är alltså en viktig del i avelsarbetet och för uppfödaren veta om man är på "rätt spår"

Valpköparen kan också av föräldrardjurens MH få en fingervisning av hur den tilltänkta valpen kommer bli o blir därmed en form av kvalitetssäkring vid valpköp.

 

Olika momenten under ett MH

 

 

 

Moment 1 - Kontakt

Hundägare och hund går runt bland åskådarna och hunden ges tillfälle att passera runt människorna.

Därefter är det testledarens tur att hälsa på hunden och hundägaren. Testledaren som skall vara okänd för hunden, tar den kopplade hunden och går ett litet stycke från ägaren och försöker skapa kontakt och inbjuda till samarbete. Tillbaka hos ägaren hanterar testledaren hunden genom att känna på dennes bål, bröstkorg, ben samt titta på tänder.

 

 

Moment 2 - Lek

Nu är det dags för en stunds lek mellan testledaren och hunden. Hunden lockas att leka med en trasa, den får tillfälle att både dra i trasan och jaga efter den då den kastas iväg. Hunden ska vara okopplad.

Beskrivaren tittar på hundens vilja att samarbeta med en människa, lusten att jaga ifatt och gripa en trasa och hur engagerad den är i leken.

 

 

 

Moment 3 - Jaktlust/Förföljande

Nu beskrivs hundens jaktlust. Hunden ges tillfälle att jaga efter en "hare", det vill säga en trasa som dras i sick-sack.

Beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter, hur snabbt den startar och vad den tar sig för med bytet när den hittar det.

 

 

 

Moment 4 - Aktivitet

I momentet aktivitetsnivå beskrivs hur hunden beter sig då det inte händer något runt den. Under tre minuter ska hundägaren stå stilla med hunden kopplad.

Beskrivaren tittar då på hur hunden beter sig. En del hundar börjar gnälla, andra letar pinnar, någon kanske lägger sig ned.


 

 

Moment 5 - Avståndslek

I början av testet lekte testledaren med hunden nära hundägaren. I detta moment ges hunden tillfälle att söka upp och engagera sig i en lek på avstånd från hundägaren. Här agerar en figurant på cirka 40 meters avstånd från hunden. Figuranten är iklädd en stor kappa och kan för vissa hundar te sig lite mystisk. Denne bollar med ett föremål och lockar till lek. Därefter försvinner figuranten i ett naturligt buskage och hunden släpps för att ges tillfälle att söka upp figuranten. Det fordras här att hunden är nyfiken och vill lämna sin förare. När hunden kommer fram till figuranten, har denne tagit av sig kappan och påbörjar en lek med hunden.

Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet, vilja och mod att lämna föraren för att undersöka figuranten och om den är intresserad av att påbörja en lek med denne.

 

 

 

Moment 6 - Överraskning

I detta moment så kommer hunden att utsättas för en visuell överraskning genom att en uppstoppad overall plötsligt dras upp framför den. Här reagerar hundar på mycket olika sätt, vissa blir rädda, andra blir arga. Det viktiga är att hunden både reagerar och avreagerar. Det vill säga att rädslan eller misstänksamheten slöpper och att den kan ta kontakt med overallen. Den ges tillfälle att avreagera genom att den tillsammans med föraren får röra sig fram och tillbaka runt overallen ett antal gånger.

Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet och förmåga att avreagera och hur mycket stöd den behöver från sin förare. Det är värt att ha i minnet att det är sunt att bli rädd då man blir utsatt för hot. Men det är också viktigt att rädslan släpper då hotet upphör och att hunden sedan kan koppla av.

 

 

 

Moment 7 - Ljudkänslighet

I detta moment utsätts hunden för en överraskning i form av skrammel. Det är en kedja som dras på korrugerad plåt. Hundar är olika ljudkänsliga, vissa reagerar kraftigt medan andra knappast bryr sig.

Beskrivaren tittar framför allt på hur lång och omfattande reaktionen är och på vilket sätt hunden kommer över eventuell rädslereaktion.

 

 

Moment 8  - Spöken

I detta moment avser man att beskriva hundens reaktion inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig hunden. Två människor är utklädda till spöken, de har vit beklädnad från topp till tå. Ögon och mun är kraftigt svart markerade, just detta bidrar till att hunden känner ett hot.

Det är viktigt att vinden blåser från hunden, så att den inte kan identifiera spökena som människor. När spökena kommit cirka fyra meter från hunden skall de vända sig om, så att hotet minskar och hunden ges tillfälle att gå fram för att undersöka och hälsa.

Beskrivaren tittar på hundens förmåga att stå emot hotet och om den visar vilja att försvara sig själv och sin ägare samt vilket intresse den visar av att undersöka spökena då de vänt sig om.

 

 

Moment 9 - Leklust

I moment två beskrevs hundens leklust. Hunden har nu utsatts för upplevelser som kan ha påverkat den i olika riktningar. Det är därför av intresse att åter se hur leklysten hunden är.

 

 

Moment 10 - Skottprov

Slutligen bedöms hundens reaktion i samband med skottlossning. En skytt är gömd 20 meter från hunden. Hunden prövas såväl i aktivitet i form av lek med trasa, som passivitet och nu är det föraren som ges tillfälle att leka med hunden.

 

 

När beskrivningen är klar så får du som hundägare ett protokoll som ett intyg på genomförd test. Originalet skickas via SBK till SKK för registering. Ett ex finns till uppfödaren och ett till rasklubben.